ترنم تات

منتقد مستقل -انتقاد برای ارتقا ------------------- حقیقت تلخ بهتر از دروغ شیرین است

 

اصلاحات در شهرداری تاکستان

شهرداری جزء یکی ازقدیمی ترین ارگان های نیمه دولتی تاکستان است که خوشبختانه یا متاسفانه اغلب مسئولانش بومی وبعضاً افرادی به هر دلیل (سیاسی یا تخصصی)غیر بومی بوده و دراین جایگاه گماشته شده اند.بی شک هرشهروندی برای یک بار هم که شده پایش به این نهاد باز شده است.جایی که بیشتر کارمندانش رابومی ها تشکیل می دهند که در میان آنها نیز نسبت های فامیلی زیادی وجود دارد حضور پدروفرزند، برادر، پسرعمو، داماد و...به  وفوربچشم می خورد. این ارگان فوق بومی باتوجه به زیر شاخه های کاری متعددهمیشه حضورش چه مستقیم وچه غیر مستقیم در شهر مشهود است و مسئولان وظیفه شناس به هر نحوی در صدد رفع معضلات هستند و روشها وبرنامه های زیر بنایی را در دستور کار خود قرار می دهند.توجه به زیر ساخت ها اقدام مناسب یست اما نه برای شهر بلکه برای( شهرداری) !!جایی که هر کس برای خود کدخدایی واز جانب خود قانون صادر می کند .با توجه به روند تغییرات وانتخاب های متعدد در این مرکز وسپردن پست شهرداری هرچند وقت یک بار به یک کارمند می توان چنین تخمین زد که حداقل بیست درصد کارمندان شهرداری برای یک بارهم که شده پست های سرپرستی ومعاونت راتجربه کرده اند. این جای بسی خوشحالیست که خیلی ها توانایی اداره شهر را دارند.حیف که میدان کم وبیش به آنها سپرده می شود. اما نهادی بااین همه مدیر برای روزهای مبادا چراهنوز بیشتر ارباب رجوع هایش کارهای یک روزه خود را باید هفته ها یا ماه ها پیگیری کنند تا به سرانجام برسد ؟چرا شهرداری با این همه پتانسیل مدیریتی نتوانسته که نا بسامانی های شهر را مرمت کند ؟با توجه به اینکه طی سالهای اخیر شورای شهر هم به کمک شهرداری آمد و صرفاً وظیفه (شورای شهرداری)را ادا نموده است چرا اتفاقی به عنوان رشد در شهر نیفتاده ؟البته شورای شهر را به این دلیل مورد خطاب قرار دادم که در اکثر بیلان های کاریشان چه شفاهی و چه کتبی این گونه ابراز می دارند که ما چندین متر جدول گذاری-چندین متر لکه گیری و...انجام داده ایم.اگر کل شهر را در نظر به گیریم معضلاتش خیلی بیشتر از جدول گذاری و آسفالت است پس این نهاد دوم یعنی شورا هم جزء تصمیم گیرندگان و یا همان نیروهای ارشد شهرداری شده است که در تعیین خط مشی شهرداری تاثیر بسزایی دارد چرا مرکزی با این همه بازوی اجرایی باز هم لنگ میزند. عدم برنامه ریزی جهت سامان دادن اوضاع داخلی شهرداری، بی توجهی به مقوله تخصص گرایی افراد در کارهای محوله، عقد قرارداد با برخی پیمانکاران غیر متخصص، انتخاب نا درست مدیر برای بخش های ذی ربط شهرداری، همه وهمه از مشکلات چندین وچند ساله شهرداری تاکستان است که با تغییر وتحولی دکوری هیچ پیشرفتی حاصل نشده مگر اینکه اقداماتی از قبیل آموزش، حضور افراد متخصص ،مقابله با نا کارآمدی کارکنان و کوتاه کردن دست های رابطه بازی همچنین شناخت جایگاه ها و لزوم توجه به خدمات رسانی سریع وقانونی به مراجعین را می طلبد تا این ساختار غلط اداری اصلاح گردد.

شاید که این شهر ویران رنگی به خود بگیرد اگر چه با گند کاری های سیاسی وعمرانی که در طی سالهای گذشته صورت گرفته رشد و شکوفایی این شهر آرزویست محال.‍

نوشته شده در جمعه بیست و نهم آبان ۱۳۸۸ساعت 1:27 توسط ترنم تات|


آخرين مطالب
»  هويت خاموش
»  سینما/ ویترین فرهنگی شهر
» و اما شورای چهارم و تاکستان
» اولين واكنش انتخاباتي بازار مسکن
» چشمک "ارزانی" به بازار خودرو، زمین ،مسکن و...در پی انتخاب روحانی
» تاثیر انتخابات بر بازار مسکن چه خواهد بود؟
» تعداد آرای ریاست جمهوری در شهرستان تاکستان
» نتایج آرای انتخابات چهارمین دوره شورای شهر تاکستان به تفکیک آرا و اعضای علی البدل
» نتایج آرای انتخابات چهارمین دوره شورای شهر تاکستان
» بهای خودرو و منزل بعد از انتخابات به شدت کاهش می یابد

 Design By : Pichak